ผลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติการกีดขวางและสมบัติเชิงกลของกระดาษแข็ง
ผลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติการกีดขวางและสมบัติเชิงกลของกระดาษแข็ง
ชื่อเรื่อง :
ผลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติการกีดขวางและสมบัติเชิงกลของกระดาษแข็ง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สลิลดา บุตรกินรี
ผู้แต่งร่วม :
ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์

สลิลดา บุตรกินรี. 2552. ผลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติการกีดขวางและสมบัติเชิงกลของกระดาษแข็ง. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สลิลดา บุตรกินรี. (2552) ผลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติการกีดขวางและสมบัติเชิงกลของกระดาษแข็ง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สลิลดา บุตรกินรี. ผลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติการกีดขวางและสมบัติเชิงกลของกระดาษแข็ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.

สลิลดา บุตรกินรี. (2552) ผลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติการกีดขวางและสมบัติเชิงกลของกระดาษแข็ง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0