การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตปลาช่อนในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตปลาช่อนในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตปลาช่อนในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภานุ เศวตาสัย
ผู้แต่งร่วม :
สมศักดิ์ เพรียบพร้อม

ภานุ เศวตาสัย. 2550. การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตปลาช่อนในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ภานุ เศวตาสัย. (2550) การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตปลาช่อนในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ภานุ เศวตาสัย. การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตปลาช่อนในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.

ภานุ เศวตาสัย. (2550) การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตปลาช่อนในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.