ความคงตัวของไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากรำข้าวในเครื่องดื่มจำลอง
ความคงตัวของไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากรำข้าวในเครื่องดื่มจำลอง
ชื่อเรื่อง :
ความคงตัวของไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากรำข้าวในเครื่องดื่มจำลอง
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
ผู้แต่งร่วม :
ทิพย์สุดา เทพภูเขียว

ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ and others. 2555. ความคงตัวของไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากรำข้าวในเครื่องดื่มจำลอง. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ and others. (2555) ความคงตัวของไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากรำข้าวในเครื่องดื่มจำลอง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ and others. ความคงตัวของไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากรำข้าวในเครื่องดื่มจำลอง. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555. Print.

ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ and others. (2555) ความคงตัวของไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากรำข้าวในเครื่องดื่มจำลอง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0