การกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชตระกูลแตงด้วยเชื้อราปฏิปักษ์
การกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชตระกูลแตงด้วยเชื้อราปฏิปักษ์
ชื่อเรื่อง :
การกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชตระกูลแตงด้วยเชื้อราปฏิปักษ์
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
วรรณดี บัญญัติรัชต, อนันต์ หิรัญสาลี, สุมิศา อรุณโณ

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. 2554. การกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชตระกูลแตงด้วยเชื้อราปฏิปักษ์. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. (2554) การกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชตระกูลแตงด้วยเชื้อราปฏิปักษ์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. การกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชตระกูลแตงด้วยเชื้อราปฏิปักษ์. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. (2554) การกระตุ้นความต้านทานโรคในพืชตระกูลแตงด้วยเชื้อราปฏิปักษ์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 33
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 33
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0