การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
ชื่อเรื่อง :
การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธนพร แหไธสง
ผู้แต่งร่วม :
ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

ธนพร แหไธสง. 2555. การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ธนพร แหไธสง. (2555) การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ธนพร แหไธสง. การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.

ธนพร แหไธสง. (2555) การคัดเลือกข้าวพันธุ์กลายทนเค็มและไม่ไวต่อช่วงแสงจากการชักน้ำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 12
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 6
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 3