บัวหัวเสาในสมัยอยุธยา
บัวหัวเสาในสมัยอยุธยา
ชื่อเรื่อง :
บัวหัวเสาในสมัยอยุธยา
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทิพวัลย์ แสวงสุข
ผู้แต่งร่วม :
สันติ เล็กสุขุม

ทิพวัลย์ แสวงสุข. 2552. บัวหัวเสาในสมัยอยุธยา. , มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ทิพวัลย์ แสวงสุข. (2552) บัวหัวเสาในสมัยอยุธยา . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

ทิพวัลย์ แสวงสุข. บัวหัวเสาในสมัยอยุธยา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.

ทิพวัลย์ แสวงสุข. (2552) บัวหัวเสาในสมัยอยุธยา . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0