การปฏิบัติงานชั่งตวงวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
การปฏิบัติงานชั่งตวงวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การปฏิบัติงานชั่งตวงวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จรัล แสงทอง
ผู้แต่งร่วม :
อรทัย ก๊กผล

จรัล แสงทอง. 2550. การปฏิบัติงานชั่งตวงวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

จรัล แสงทอง. (2550) การปฏิบัติงานชั่งตวงวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

จรัล แสงทอง. การปฏิบัติงานชั่งตวงวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

จรัล แสงทอง. (2550) การปฏิบัติงานชั่งตวงวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0