การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่อาศัยรายรอบป่ากันชนป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ย แขวงไซยบุรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่อาศัยรายรอบป่ากันชนป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ย แขวงไซยบุรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อเรื่อง :
การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่อาศัยรายรอบป่ากันชนป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ย แขวงไซยบุรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พุทธพร รักชีวี
ผู้แต่งร่วม :
สันติ สุขสะอาด

พุทธพร รักชีวี. 2554. การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่อาศัยรายรอบป่ากันชนป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ย แขวงไซยบุรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

พุทธพร รักชีวี. (2554) การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่อาศัยรายรอบป่ากันชนป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ย แขวงไซยบุรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

พุทธพร รักชีวี. การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่อาศัยรายรอบป่ากันชนป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ย แขวงไซยบุรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

พุทธพร รักชีวี. (2554) การพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่อาศัยรายรอบป่ากันชนป่าสงวนแห่งชาติน้ำปุ๋ย แขวงไซยบุรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0