การตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติกในประเทศไทย
การตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติกในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติกในประเทศไทย
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศุภศิษญ์ ศรีอักขรินทร์
ผู้แต่งร่วม :
สันติ สุขสอาด

ศุภศิษญ์ ศรีอักขรินทร์. 2554. การตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติกในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ศุภศิษญ์ ศรีอักขรินทร์. (2554) การตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติกในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ศุภศิษญ์ ศรีอักขรินทร์. การตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติกในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

ศุภศิษญ์ ศรีอักขรินทร์. (2554) การตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบพลาสติกในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0