การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธนพร หันกิตติกุล
ผู้แต่งร่วม :
เอื้อ สิริจินดา

ธนพร หันกิตติกุล. 2550. การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ธนพร หันกิตติกุล. (2550) การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ธนพร หันกิตติกุล. การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.

ธนพร หันกิตติกุล. (2550) การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0