ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการ
ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการ
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการ
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ลัคนาวดี สายมิตร
ผู้แต่งร่วม :
ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

ลัคนาวดี สายมิตร. 2553. ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการ. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ลัคนาวดี สายมิตร. (2553) ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ลัคนาวดี สายมิตร. ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

ลัคนาวดี สายมิตร. (2553) ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงานคนพิการ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 60
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 62
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0