ทัศนะของข้าราชการกองทัพบกต่อนโยบายของกองทัพในการส่งเสริมความก้าวหน้าของกำลังพล
ทัศนะของข้าราชการกองทัพบกต่อนโยบายของกองทัพในการส่งเสริมความก้าวหน้าของกำลังพล
ชื่อเรื่อง :
ทัศนะของข้าราชการกองทัพบกต่อนโยบายของกองทัพในการส่งเสริมความก้าวหน้าของกำลังพล
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุณิสา เลิศภควัต
ผู้แต่งร่วม :
เล็ก สมบัติ

สุณิสา เลิศภควัต. 2552. ทัศนะของข้าราชการกองทัพบกต่อนโยบายของกองทัพในการส่งเสริมความก้าวหน้าของกำลังพล. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

สุณิสา เลิศภควัต. (2552) ทัศนะของข้าราชการกองทัพบกต่อนโยบายของกองทัพในการส่งเสริมความก้าวหน้าของกำลังพล . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุณิสา เลิศภควัต. ทัศนะของข้าราชการกองทัพบกต่อนโยบายของกองทัพในการส่งเสริมความก้าวหน้าของกำลังพล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

สุณิสา เลิศภควัต. (2552) ทัศนะของข้าราชการกองทัพบกต่อนโยบายของกองทัพในการส่งเสริมความก้าวหน้าของกำลังพล . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0