การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับจัดการข้อมูลการผลิตของบริษัทปิโตรเลียมเคมี ABC
การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับจัดการข้อมูลการผลิตของบริษัทปิโตรเลียมเคมี ABC
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับจัดการข้อมูลการผลิตของบริษัทปิโตรเลียมเคมี ABC
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พัชรี รอดพ้น
ผู้แต่งร่วม :
บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ

พัชรี รอดพ้น. 2552. การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับจัดการข้อมูลการผลิตของบริษัทปิโตรเลียมเคมี ABC. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

พัชรี รอดพ้น. (2552) การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับจัดการข้อมูลการผลิตของบริษัทปิโตรเลียมเคมี ABC. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

พัชรี รอดพ้น. การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับจัดการข้อมูลการผลิตของบริษัทปิโตรเลียมเคมี ABC. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.

พัชรี รอดพ้น. (2552) การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับจัดการข้อมูลการผลิตของบริษัทปิโตรเลียมเคมี ABC. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0