การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีตเมนต์ชีวมวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไฮโดรลิซิสด้วยเอนไซม์
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีตเมนต์ชีวมวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไฮโดรลิซิสด้วยเอนไซม์
ชื่อเรื่อง :
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีตเมนต์ชีวมวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไฮโดรลิซิสด้วยเอนไซม์
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิชชิมา สุพันธมาตย์
ผู้แต่งร่วม :
ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์\

นิชชิมา สุพันธมาตย์. 2553. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีตเมนต์ชีวมวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไฮโดรลิซิสด้วยเอนไซม์. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

นิชชิมา สุพันธมาตย์. (2553) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีตเมนต์ชีวมวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไฮโดรลิซิสด้วยเอนไซม์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

นิชชิมา สุพันธมาตย์. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีตเมนต์ชีวมวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไฮโดรลิซิสด้วยเอนไซม์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

นิชชิมา สุพันธมาตย์. (2553) การหาสภาวะที่เหมาะสมในการพรีทรีตเมนต์ชีวมวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไฮโดรลิซิสด้วยเอนไซม์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0