การควบคุมการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยศาลปกครอง
การควบคุมการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยศาลปกครอง
ชื่อเรื่อง :
การควบคุมการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยศาลปกครอง
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมบูรณ์ วชิรบูรณ์สุข
ผู้แต่งร่วม :
บรรเจิด สิงคะเนติ

สมบูรณ์ วชิรบูรณ์สุข. 2551. การควบคุมการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยศาลปกครอง. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

สมบูรณ์ วชิรบูรณ์สุข. (2551) การควบคุมการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยศาลปกครอง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สมบูรณ์ วชิรบูรณ์สุข. การควบคุมการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยศาลปกครอง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

สมบูรณ์ วชิรบูรณ์สุข. (2551) การควบคุมการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยศาลปกครอง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.