ความเป็นภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายไทยและฝรั่งเศส
ความเป็นภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายไทยและฝรั่งเศส
ชื่อเรื่อง :
ความเป็นภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายไทยและฝรั่งเศส
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปาณิศ วงศ์ทุมมาลา
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต

ปาณิศ วงศ์ทุมมาลา. 2555. ความเป็นภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายไทยและฝรั่งเศส. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ปาณิศ วงศ์ทุมมาลา. (2555) ความเป็นภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายไทยและฝรั่งเศส . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ปาณิศ วงศ์ทุมมาลา. ความเป็นภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายไทยและฝรั่งเศส. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555.

ปาณิศ วงศ์ทุมมาลา. (2555) ความเป็นภาวะวิสัยของพนักงานอัยการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายไทยและฝรั่งเศส . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0