การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดนัย เหลืองแก่นคูณ
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต

ดนัย เหลืองแก่นคูณ. 2555. การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ดนัย เหลืองแก่นคูณ. (2555) การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ดนัย เหลืองแก่นคูณ. การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555.

ดนัย เหลืองแก่นคูณ. (2555) การดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0