การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ภายใต้การแจกแจงทวินามลบ
การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ภายใต้การแจกแจงทวินามลบ
ชื่อเรื่อง :
การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ภายใต้การแจกแจงทวินามลบ
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บุญญสิทธิ์ วรจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
สายชล สินสมบูรณ์ทอง

บุญญสิทธิ์ วรจันทร์ and others. 2555. การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ภายใต้การแจกแจงทวินามลบ. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

บุญญสิทธิ์ วรจันทร์ and others. (2555) การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ภายใต้การแจกแจงทวินามลบ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

บุญญสิทธิ์ วรจันทร์ and others. การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ภายใต้การแจกแจงทวินามลบ. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555. Print.

บุญญสิทธิ์ วรจันทร์ and others. (2555) การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ภายใต้การแจกแจงทวินามลบ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.