อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ
อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ
ชื่อเรื่อง :
อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิยะดา เกตุเรืองโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
รวิสสาข์ สุชาโต

ปิยะดา เกตุเรืองโรจน์. 2554. อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ปิยะดา เกตุเรืองโรจน์. (2554) อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ปิยะดา เกตุเรืองโรจน์. อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

ปิยะดา เกตุเรืองโรจน์. (2554) อำนาจทางการตลาดของโรงสีในตลาดข้าวหอมมะลิ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.