อำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
อำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
ชื่อเรื่อง :
อำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สรรค์ชัย ชญานิน
ผู้แต่งร่วม :
สมคิด เลิศไพฑูรย์

สรรค์ชัย ชญานิน. 2552. อำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

สรรค์ชัย ชญานิน. (2552) อำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สรรค์ชัย ชญานิน. อำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

สรรค์ชัย ชญานิน. (2552) อำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0