ระบบมัลติเพล็กซ์สัญญาณของการแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล
ระบบมัลติเพล็กซ์สัญญาณของการแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล
ชื่อเรื่อง :
ระบบมัลติเพล็กซ์สัญญาณของการแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิสิฐ บุญศรีเมือง
ผู้แต่งร่วม :
สุรพล บุญจันทร์, ชูชาติ พูตระกูล, ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย

พิสิฐ บุญศรีเมือง,พิสิฐ บุญศรีเมือง..[และคนอื่น ๆ]. 2555. ระบบมัลติเพล็กซ์สัญญาณของการแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

พิสิฐ บุญศรีเมือง,พิสิฐ บุญศรีเมือง..[และคนอื่น ๆ]. (2555) ระบบมัลติเพล็กซ์สัญญาณของการแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

พิสิฐ บุญศรีเมือง,พิสิฐ บุญศรีเมือง..[และคนอื่น ๆ]. ระบบมัลติเพล็กซ์สัญญาณของการแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555. Print.

พิสิฐ บุญศรีเมือง,พิสิฐ บุญศรีเมือง..[และคนอื่น ๆ]. (2555) ระบบมัลติเพล็กซ์สัญญาณของการแพร่กระจายคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิทัล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.