การเสริมกรดอะมิโนไลซีนและหรือ
การเสริมกรดอะมิโนไลซีนและหรือ
ชื่อเรื่อง :
การเสริมกรดอะมิโนไลซีนและหรือ
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤษณา เตบสัน
ผู้แต่งร่วม :
อรพินท์ จินตสถาพร

กฤษณา เตบสัน. 2555. การเสริมกรดอะมิโนไลซีนและหรือ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

กฤษณา เตบสัน. (2555) การเสริมกรดอะมิโนไลซีนและหรือ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

กฤษณา เตบสัน. การเสริมกรดอะมิโนไลซีนและหรือ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.

กฤษณา เตบสัน. (2555) การเสริมกรดอะมิโนไลซีนและหรือ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0