ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี
ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง :
ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปรารถนา ม่วงงาม
ผู้แต่งร่วม :
นงนุช อังยุรีกุล

ปรารถนา ม่วงงาม. 2555. ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ปรารถนา ม่วงงาม. (2555) ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ปรารถนา ม่วงงาม. ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.

ปรารถนา ม่วงงาม. (2555) ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0