ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
ชื่อเรื่อง :
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นันทพร แสนศิริพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
เกสรา ศรีพิชญาการ, สุกัญญา ปริสัญญกุล

นันทพร แสนศิริพันธ์. 2549. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

นันทพร แสนศิริพันธ์. (2549) ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

นันทพร แสนศิริพันธ์. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.

นันทพร แสนศิริพันธ์. (2549) ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลในการให้บริการทางสุขภาพแก่สตรีที่ถูกสามีกระทำความรุนแรง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.