การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
ชื่อเรื่อง :
การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มยุรา วิมลโลหการ
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต

มยุรา วิมลโลหการ. 2553. การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

มยุรา วิมลโลหการ. (2553) การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

มยุรา วิมลโลหการ. การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.

มยุรา วิมลโลหการ. (2553) การแสวงหาพยานหลักฐานในคดียาเสพติดโดยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 118
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 31
วิชาการ :
 72
สังคม/ชุมชน :
 15
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0