การระเบิดด้วยไอน้ำสำหรับการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้สบู่ดำเพื่อการประยุกต์ทางบรรจุภัณฑ์กระดาษ
การระเบิดด้วยไอน้ำสำหรับการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้สบู่ดำเพื่อการประยุกต์ทางบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ชื่อเรื่อง :
การระเบิดด้วยไอน้ำสำหรับการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้สบู่ดำเพื่อการประยุกต์ทางบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิวพร บุตราช
ผู้แต่งร่วม :
เลอพงศ์ จารุพันธ์

ศิวพร บุตราช. 2554. การระเบิดด้วยไอน้ำสำหรับการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้สบู่ดำเพื่อการประยุกต์ทางบรรจุภัณฑ์กระดาษ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ศิวพร บุตราช. (2554) การระเบิดด้วยไอน้ำสำหรับการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้สบู่ดำเพื่อการประยุกต์ทางบรรจุภัณฑ์กระดาษ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ศิวพร บุตราช. การระเบิดด้วยไอน้ำสำหรับการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้สบู่ดำเพื่อการประยุกต์ทางบรรจุภัณฑ์กระดาษ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

ศิวพร บุตราช. (2554) การระเบิดด้วยไอน้ำสำหรับการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีจากไม้สบู่ดำเพื่อการประยุกต์ทางบรรจุภัณฑ์กระดาษ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การผลิตไบโอเอทานอลจากชีวมวล
ประมุข ภระกลูสุขสถิตย์