การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยวิธีการ ระเบิดด้วยไอน้ำ
การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยวิธีการ ระเบิดด้วยไอน้ำ
ชื่อเรื่อง :
การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยวิธีการ ระเบิดด้วยไอน้ำ
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกียรติพงษ์ สงพรหม
ผู้แต่งร่วม :
ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์

เกียรติพงษ์ สงพรหม. 2554. การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยวิธีการ ระเบิดด้วยไอน้ำ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

เกียรติพงษ์ สงพรหม. (2554) การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยวิธีการ ระเบิดด้วยไอน้ำ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เกียรติพงษ์ สงพรหม. การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยวิธีการ ระเบิดด้วยไอน้ำ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

เกียรติพงษ์ สงพรหม. (2554) การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มน้ำมันที่ผ่านพรีทรีตเมนต์โดยวิธีการ ระเบิดด้วยไอน้ำ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0