สรีรวิทยาการเคลื่อนที่ของน้ำและการส่งเสริมการดูดน้ำของก้านดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ curcuma alismatifolia gagnep.cv.Chiang Mai Pink
สรีรวิทยาการเคลื่อนที่ของน้ำและการส่งเสริมการดูดน้ำของก้านดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ curcuma alismatifolia gagnep.cv.Chiang Mai Pink
ชื่อเรื่อง :
สรีรวิทยาการเคลื่อนที่ของน้ำและการส่งเสริมการดูดน้ำของก้านดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ curcuma alismatifolia gagnep.cv.Chiang Mai Pink
ปี :
2556
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มนธิรา วรรณพานิช
ผู้แต่งร่วม :
ธีรนุช เจริญกิจ

มนธิรา วรรณพานิช. 2556. สรีรวิทยาการเคลื่อนที่ของน้ำและการส่งเสริมการดูดน้ำของก้านดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ curcuma alismatifolia gagnep.cv.Chiang Mai Pink. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

มนธิรา วรรณพานิช. (2556) สรีรวิทยาการเคลื่อนที่ของน้ำและการส่งเสริมการดูดน้ำของก้านดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ curcuma alismatifolia gagnep.cv.Chiang Mai Pink . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

มนธิรา วรรณพานิช. สรีรวิทยาการเคลื่อนที่ของน้ำและการส่งเสริมการดูดน้ำของก้านดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ curcuma alismatifolia gagnep.cv.Chiang Mai Pink. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.

มนธิรา วรรณพานิช. (2556) สรีรวิทยาการเคลื่อนที่ของน้ำและการส่งเสริมการดูดน้ำของก้านดอกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ curcuma alismatifolia gagnep.cv.Chiang Mai Pink . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0