การบริหารจัดการแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อการระดมทุน
การบริหารจัดการแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อการระดมทุน
ชื่อเรื่อง :
การบริหารจัดการแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อการระดมทุน
ปี :
2556
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ตระการ พันธุมเลิศรุจี
ผู้แต่งร่วม :
พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ

ตระการ พันธุมเลิศรุจี. 2556. การบริหารจัดการแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อการระดมทุน. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ตระการ พันธุมเลิศรุจี. (2556) การบริหารจัดการแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อการระดมทุน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ตระการ พันธุมเลิศรุจี. การบริหารจัดการแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อการระดมทุน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.

ตระการ พันธุมเลิศรุจี. (2556) การบริหารจัดการแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อการระดมทุน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 50
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 24
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS