สารจับดีเอ็นเอสังเคราะห์ เพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง
สารจับดีเอ็นเอสังเคราะห์ เพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง
ชื่อเรื่อง :
สารจับดีเอ็นเอสังเคราะห์ เพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัญชุลี ฉวีราช
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อัญชุลี ฉวีราช. 2556. สารจับดีเอ็นเอสังเคราะห์ เพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

อัญชุลี ฉวีราช. (2556) สารจับดีเอ็นเอสังเคราะห์ เพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:กรุงเทพฯ.

อัญชุลี ฉวีราช. สารจับดีเอ็นเอสังเคราะห์ เพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. Print.

อัญชุลี ฉวีราช. (2556) สารจับดีเอ็นเอสังเคราะห์ เพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0