การศึกษาฟังก์ชั่นการผลิต ศักยภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพริกในจังหวัดสกลนคร
การศึกษาฟังก์ชั่นการผลิต ศักยภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพริกในจังหวัดสกลนคร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาฟังก์ชั่นการผลิต ศักยภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพริกในจังหวัดสกลนคร
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิตติ กิตติเลิศไพศาล
ผู้แต่งร่วม :
กัลยา กิตติเลิศไพศาล
รหัสดีโอไอ :

จิตติ กิตติเลิศไพศาล. 2553. การศึกษาฟังก์ชั่นการผลิต ศักยภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพริกในจังหวัดสกลนคร. สกลนคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SNRU.res.2010.2

จิตติ กิตติเลิศไพศาล. (2553) การศึกษาฟังก์ชั่นการผลิต ศักยภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพริกในจังหวัดสกลนคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร:สกลนคร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SNRU.res.2010.2

จิตติ กิตติเลิศไพศาล. การศึกษาฟังก์ชั่นการผลิต ศักยภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพริกในจังหวัดสกลนคร. สกลนคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SNRU.res.2010.2

จิตติ กิตติเลิศไพศาล. (2553) การศึกษาฟังก์ชั่นการผลิต ศักยภาพ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพริกในจังหวัดสกลนคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร:สกลนคร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SNRU.res.2010.2

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 161
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 83
วิชาการ :
 67
สังคม/ชุมชน :
 11
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0