การอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ด้วยอาหารผสม กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
การอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ด้วยอาหารผสม กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ชื่อเรื่อง :
การอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ด้วยอาหารผสม กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อภิรักษ์ จันทวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
พัชริดา ขาขจร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อภิรักษ์ จันทวงศ์. 2559. การอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ด้วยอาหารผสม กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา;

อภิรักษ์ จันทวงศ์. (2559) การอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ด้วยอาหารผสม กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:กรุงเทพฯ.

อภิรักษ์ จันทวงศ์. การอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ด้วยอาหารผสม กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2559. Print.

อภิรักษ์ จันทวงศ์. (2559) การอนุบาลลูกปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ด้วยอาหารผสม กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 43
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 18
วิชาการ :
 27
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0