ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf. ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นพันธุ์
ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf. ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นพันธุ์
ชื่อเรื่อง :
ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf. ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นพันธุ์
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชูเกียรติ สอดศรี
ผู้แต่งร่วม :
บวร คุณากรอนุรักษ์, กนกอร ศรีม่วง, สันติ วัฒฐานะ
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชูเกียรติ สอดศรี. 2556. ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf. ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นพันธุ์. นครปฐม:มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2016.84

ชูเกียรติ สอดศรี. (2556) ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf. ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นพันธุ์. มหาวิทยาลัยนเรศวร:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2016.84

ชูเกียรติ สอดศรี. ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf. ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นพันธุ์. นครปฐม:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2016.84

ชูเกียรติ สอดศรี. (2556) ชีววิทยาและการขยายพันธุ์กล้วยไม้น้ำ Epipactis flava Seidenf. ในหลอดทดลองเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นพันธุ์. มหาวิทยาลัยนเรศวร:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2016.84

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 13
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0