การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลภาวะการติดเกม ของเด็กและวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลภาวะการติดเกม ของเด็กและวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลภาวะการติดเกม ของเด็กและวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2560. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลภาวะการติดเกม ของเด็กและวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2560) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลภาวะการติดเกม ของเด็กและวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลภาวะการติดเกม ของเด็กและวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560. Print.

สายชล สินสมบูรณ์ทอง. (2560) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลภาวะการติดเกม ของเด็กและวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 149
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 33
วิชาการ :
 108
สังคม/ชุมชน :
 16
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0