โครงการ “การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น”
โครงการ “การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น”
ชื่อเรื่อง :
โครงการ “การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น”
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี
ผู้แต่งร่วม :
จำลอง สุวรรณชาติ, ชิตวร วราศิริพงศ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี. 2557. โครงการ “การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น”. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี. (2557) โครงการ “การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น”. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี. โครงการ “การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น”. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. Print.

วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี. (2557) โครงการ “การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น”. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0