การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
ชื่อเรื่อง :
การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กฤษณะ อรุณโชติ
ผู้แต่งร่วม :
ปธานศาสน จับจิตร, จีราธิวัฒน์ มโนวรรณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กฤษณะ อรุณโชติ. 2555. การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน. กรุงเทพฯ:สถาบันการพลศึกษา;

กฤษณะ อรุณโชติ. (2555) การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน. สถาบันการพลศึกษา:กรุงเทพฯ.

กฤษณะ อรุณโชติ. การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน. กรุงเทพฯ:สถาบันการพลศึกษา, 2555. Print.

กฤษณะ อรุณโชติ. (2555) การสร้างชุดกิจกรรมการเต้นแอโรบิกเฉพาะผู้มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน. สถาบันการพลศึกษา:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 50
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 31
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0