การบำบัดสารตกค้างทางยาและสารฮอร์โมนในน้ำเสียชุมชนโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
การบำบัดสารตกค้างทางยาและสารฮอร์โมนในน้ำเสียชุมชนโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง :
การบำบัดสารตกค้างทางยาและสารฮอร์โมนในน้ำเสียชุมชนโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มีศักดิ์ มิลินทวิสมัย
ผู้แต่งร่วม :
รุ่งอรุณ สุขสำราญ, ชัชสกล ธนาดิลก, ชวลา เสียงล้ำ, อนุพงษ์ ปุณโณทก, สุเทียบ ศรีลาชัย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มีศักดิ์ มิลินทวิสมัย. 2559. การบำบัดสารตกค้างทางยาและสารฮอร์โมนในน้ำเสียชุมชนโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์. กรุงเทพฯ:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม;

มีศักดิ์ มิลินทวิสมัย. (2559) การบำบัดสารตกค้างทางยาและสารฮอร์โมนในน้ำเสียชุมชนโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพฯ.

มีศักดิ์ มิลินทวิสมัย. การบำบัดสารตกค้างทางยาและสารฮอร์โมนในน้ำเสียชุมชนโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์. กรุงเทพฯ:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559. Print.

มีศักดิ์ มิลินทวิสมัย. (2559) การบำบัดสารตกค้างทางยาและสารฮอร์โมนในน้ำเสียชุมชนโดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0