คัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
คัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ชื่อเรื่อง :
คัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิรินภา ชินอ่อน
ผู้แต่งร่วม :
จันจิรา แสงสีเหลือง, พิกุล เกตุชาญวิทย์
Creative Commons : CC

Attribution

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิรินภา ชินอ่อน. 2557. คัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน. กรุงเทพฯ:กรมพัฒนาที่ดิน;

สิรินภา ชินอ่อน. (2557) คัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน. กรมพัฒนาที่ดิน:กรุงเทพฯ.

สิรินภา ชินอ่อน. คัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน. กรุงเทพฯ:กรมพัฒนาที่ดิน, 2557. Print.

สิรินภา ชินอ่อน. (2557) คัดเลือกแบคทีเรียกลุ่มสร้างสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน. กรมพัฒนาที่ดิน:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0