การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
คเชษฐ ปุรัษกาญจน์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

คเชษฐ ปุรัษกาญจน์. 2551. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน. ยะลา:สถาบันการพลศึกษา;

คเชษฐ ปุรัษกาญจน์. (2551) การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน. สถาบันการพลศึกษา:ยะลา.

คเชษฐ ปุรัษกาญจน์. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน. ยะลา:สถาบันการพลศึกษา, 2551. Print.

คเชษฐ ปุรัษกาญจน์. (2551) การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม MOODLE วิชาว่ายน้ำ เรื่อง ทักษะการว่ายน้ำพื้นฐาน. สถาบันการพลศึกษา:ยะลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 85
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 48
วิชาการ :
 37
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0