การปรับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการอยู่ค่ายพักแรมนันทนาการ
การปรับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการอยู่ค่ายพักแรมนันทนาการ
ชื่อเรื่อง :
การปรับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการอยู่ค่ายพักแรมนันทนาการ
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุชาดา เมฆพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
พรพรรณ กาญจนากร , อดิศักดิ์ เมฆพัฒน์ , อรรณพร สุริโย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุชาดา เมฆพัฒน์. 2553. การปรับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการอยู่ค่ายพักแรมนันทนาการ. เชียงใหม่:สถาบันการพลศึกษา;

สุชาดา เมฆพัฒน์. (2553) การปรับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการอยู่ค่ายพักแรมนันทนาการ. สถาบันการพลศึกษา:เชียงใหม่.

สุชาดา เมฆพัฒน์. การปรับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการอยู่ค่ายพักแรมนันทนาการ. เชียงใหม่:สถาบันการพลศึกษา, 2553. Print.

สุชาดา เมฆพัฒน์. (2553) การปรับพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการอยู่ค่ายพักแรมนันทนาการ. สถาบันการพลศึกษา:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 191
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 171
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0