ประสิทธิภาพการไล่ของน้ำส้มควันไม้ (Tectona grandis L.f.) ต่อ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.))
ประสิทธิภาพการไล่ของน้ำส้มควันไม้ (Tectona grandis L.f.) ต่อ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.))
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพการไล่ของน้ำส้มควันไม้ (Tectona grandis L.f.) ต่อ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.))
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โสภาวดี มูลเมฆ
ผู้แต่งร่วม :
วาสินี ศรีปล้อง, สุทธิ ทองขาว, กามัล กอและ, เรวดี คำเลิศ, อุบลรัตน์ นิลแสง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

โสภาวดี มูลเมฆ. 2557. ประสิทธิภาพการไล่ของน้ำส้มควันไม้ (Tectona grandis L.f.) ต่อ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.)). กรุงเทพฯ:กรมควบคุมโรค;

โสภาวดี มูลเมฆ. (2557) ประสิทธิภาพการไล่ของน้ำส้มควันไม้ (Tectona grandis L.f.) ต่อ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.)). กรมควบคุมโรค:กรุงเทพฯ.

โสภาวดี มูลเมฆ. ประสิทธิภาพการไล่ของน้ำส้มควันไม้ (Tectona grandis L.f.) ต่อ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.)). กรุงเทพฯ:กรมควบคุมโรค, 2557. Print.

โสภาวดี มูลเมฆ. (2557) ประสิทธิภาพการไล่ของน้ำส้มควันไม้ (Tectona grandis L.f.) ต่อ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.)). กรมควบคุมโรค:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0