การออกแบบกลไกอาร์เอ็นเอด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อใช้ในงานด้านชีววิทยาสังเคราะห์
การออกแบบกลไกอาร์เอ็นเอด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อใช้ในงานด้านชีววิทยาสังเคราะห์
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบกลไกอาร์เอ็นเอด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อใช้ในงานด้านชีววิทยาสังเคราะห์
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัศวิน มีชัย
ผู้แต่งร่วม :
บุญเสริม แก้วกาเหนิดพงษ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อัศวิน มีชัย. 2559. การออกแบบกลไกอาร์เอ็นเอด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อใช้ในงานด้านชีววิทยาสังเคราะห์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

อัศวิน มีชัย. (2559) การออกแบบกลไกอาร์เอ็นเอด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อใช้ในงานด้านชีววิทยาสังเคราะห์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

อัศวิน มีชัย. การออกแบบกลไกอาร์เอ็นเอด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อใช้ในงานด้านชีววิทยาสังเคราะห์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2559. Print.

อัศวิน มีชัย. (2559) การออกแบบกลไกอาร์เอ็นเอด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม เพื่อใช้ในงานด้านชีววิทยาสังเคราะห์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0