การศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษา ในการนำ ICT มาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
การศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษา ในการนำ ICT มาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษา ในการนำ ICT มาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชนิตา ไกรเพชร
ผู้แต่งร่วม :
ภัทรวดี ตันสุวรรณ, วัชรินทร์ ระฤกชาติ, วาสนา โล่ห์สุวรรณ, กวี ภู่พิพัฒน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชนิตา ไกรเพชร. 2552. การศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษา ในการนำ ICT มาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน. อ่างทอง:สถาบันการพลศึกษา;

ชนิตา ไกรเพชร. (2552) การศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษา ในการนำ ICT มาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน. สถาบันการพลศึกษา:อ่างทอง.

ชนิตา ไกรเพชร. การศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษา ในการนำ ICT มาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน. อ่างทอง:สถาบันการพลศึกษา, 2552. Print.

ชนิตา ไกรเพชร. (2552) การศึกษาเกณฑ์ความพร้อมของสถาบันการพลศึกษา ในการนำ ICT มาใช้เพื่อการบริหารและการเรียนการสอน. สถาบันการพลศึกษา:อ่างทอง.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 139
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 141
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0