ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จินตนา เทียมทิพร
ผู้แต่งร่วม :
จันทร์นี กฤดิบวร, พูลศักดิ์ สัจจธรรมนุกูล, โชคชัย เทียมทิพร, พงษ์สันต์ ผดุงนาม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จินตนา เทียมทิพร. 2554. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา. กรุงเทพฯ:สถาบันการพลศึกษา;

จินตนา เทียมทิพร. (2554) ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา. สถาบันการพลศึกษา:กรุงเทพฯ.

จินตนา เทียมทิพร. ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา. กรุงเทพฯ:สถาบันการพลศึกษา, 2554. Print.

จินตนา เทียมทิพร. (2554) ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของครูพลศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา. สถาบันการพลศึกษา:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 18
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 19
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0