การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการกระจายการผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการกระจายการผลิต
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการกระจายการผลิต
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริพร วรกุลดำรงชัย
ผู้แต่งร่วม :
เพลินพิศ สงสังข์, พจนา ตระกูลสุขรัตน์, บงกช ยอทานบ, นลินี ศิวากรณ์, วิชาญ ประเสริฐ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศิริพร วรกุลดำรงชัย. 2558. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการกระจายการผลิต. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

ศิริพร วรกุลดำรงชัย. (2558) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการกระจายการผลิต. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

ศิริพร วรกุลดำรงชัย. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการกระจายการผลิต. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.

ศิริพร วรกุลดำรงชัย. (2558) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการกระจายการผลิต. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 84
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 41
วิชาการ :
 36
สังคม/ชุมชน :
 7
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0