การใช้คำเขมรเพื่อวรรณศิลป์ในนิราศธารทองแดงและนิราศธารโศก
การใช้คำเขมรเพื่อวรรณศิลป์ในนิราศธารทองแดงและนิราศธารโศก
ชื่อเรื่อง :
การใช้คำเขมรเพื่อวรรณศิลป์ในนิราศธารทองแดงและนิราศธารโศก
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ณภัทร เชาว์นวม
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณภัทร เชาว์นวม. 2559. การใช้คำเขมรเพื่อวรรณศิลป์ในนิราศธารทองแดงและนิราศธารโศก. บุรีรัมย์:มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์;

ณภัทร เชาว์นวม. (2559) การใช้คำเขมรเพื่อวรรณศิลป์ในนิราศธารทองแดงและนิราศธารโศก. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์:บุรีรัมย์.

ณภัทร เชาว์นวม. การใช้คำเขมรเพื่อวรรณศิลป์ในนิราศธารทองแดงและนิราศธารโศก. บุรีรัมย์:มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2559. Print.

ณภัทร เชาว์นวม. (2559) การใช้คำเขมรเพื่อวรรณศิลป์ในนิราศธารทองแดงและนิราศธารโศก. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์:บุรีรัมย์.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 263
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 178
วิชาการ :
 85
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1