ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระเทียม
ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระเทียม
ชื่อเรื่อง :
ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระเทียม
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์
ผู้แต่งร่วม :
สนอง อมฤกษ์, สถิตย์พงศ์ รัตนคำ, ปรีชา ชมเชียงคำ, สมเดช ไทยแท้, อนุชา เชาว์โชติ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์. 2559. ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระเทียม. เชียงใหม่:ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่;

ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์. (2559) ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระเทียม. ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์. ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระเทียม. เชียงใหม่:ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่, 2559. Print.

ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์. (2559) ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระเทียม. ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0