โครงการการกำจัดไฮโดรเจนซันไฟด์จากแก๊สชีวภาพ ด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
โครงการการกำจัดไฮโดรเจนซันไฟด์จากแก๊สชีวภาพ ด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
ชื่อเรื่อง :
โครงการการกำจัดไฮโดรเจนซันไฟด์จากแก๊สชีวภาพ ด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อาทิตย์ อัศวสุขี
ผู้แต่งร่วม :
คันธพจน์ ศรีสถิตย์, ตะวัน สุขน้อย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อาทิตย์ อัศวสุขี. 2559. โครงการการกำจัดไฮโดรเจนซันไฟด์จากแก๊สชีวภาพ ด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน;

อาทิตย์ อัศวสุขี. (2559) โครงการการกำจัดไฮโดรเจนซันไฟด์จากแก๊สชีวภาพ ด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:นครราชสีมา.

อาทิตย์ อัศวสุขี. โครงการการกำจัดไฮโดรเจนซันไฟด์จากแก๊สชีวภาพ ด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2559. Print.

อาทิตย์ อัศวสุขี. (2559) โครงการการกำจัดไฮโดรเจนซันไฟด์จากแก๊สชีวภาพ ด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0