การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มนิต พลหลา
ผู้แต่งร่วม :
จิตติมา ดำรงวัฒนะ , ภูมิชัย สุวรรณดี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มนิต พลหลา. 2558. การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช;

มนิต พลหลา. (2558) การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

มนิต พลหลา. การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2558. Print.

มนิต พลหลา. (2558) การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 39
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 15
วิชาการ :
 27
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0