รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการ ความรู้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการ ความรู้
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการ ความรู้
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
ผู้แต่งร่วม :
ศุภวรรณ แสงเมือง, นิคม ปิยมโนชา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล. 2553. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการ ความรู้. ลำปาง:มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง;

ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล. (2553) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการ ความรู้. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง:ลำปาง.

ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการ ความรู้. ลำปาง:มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2553. Print.

ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล. (2553) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนจังหวัดลำปางที่ไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดเครือข่ายการจัดการ ความรู้. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง:ลำปาง.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 36
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 13
วิชาการ :
 27
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0